SZKLAREXPERT   Wojciech Korzynow

http://www.stronaszklar.neostrada.plSTRONA   GŁÓWNA

OFERTA

ZESTAWY BADAWCZE

URZĄDZENIA BADAWCZE

INSTRUKTAŻE

PLANY BADAŃ

NOWOŚCI


WITAM NA MOJEJ WITRYNIE

foto  Jestem niezależnym rzeczoznawcą w sprawach   stosowania szkła w budownictwie, środkach transportu drogowego, w sprzęcie domowym i w urządzeniach technicznych, itp., ale nie tylko .....
  Zajmuję się oceną jakości wyrobów szklanych, zgodności z umową i/lub udzieloną gwarancją, a także sprawdzam uprawnienia kupującego z tytułu rękojmii. Współpracuję z producentami i dostawcami wyrobów szklanych w zapewnieniu jakości produktów oraz usług. 
DANE I KONTAKT Z FIRMĄ
SZKLAREXPERT, Wojciech Korzynow    Regon: 015571627
ul. Grzybowska 16/22/1322, 00-132 WARSZAWA
tel. z sekretarką: 22 6241476, tel. mobilny: 603606307
1mail: szklar@wa.onet.pl
2mail: szklarexpert.korzynow@neostrada.pl

Komunikat dla producentów szyb zespolonych z użyciem szczeliw konstrukcyjnych (strukturalnych)

 Zainteresowanych producentów i firmy montujące szyby zespolone z użyciem zwłaszcza szczeliw konstrukcyjnych zawiadamiam, że opracowałem nowe urządzenie badawcze do adhezji złącza ze szkłem w normowym trójkącie naprężeń odkształceń i wszelkie zapytania proszę kierować na powyższe adresy.

KOMPETENCJE
  Mam obszerną wiedzę o szkle i jego zastosowaniach. W ponad 40 letniej praktyce zawodowej kierowałem przedsiębiorstwem przetwórstwa szkła , pracami badawczymi i wdrożeniowymi w Instytucie Szkła i Ceramiki, napisałem wiele projektów norm oraz artykułów o tematyce szklarskiej. Wiedzą i doświadczeniem dzielę się najczęściej z czytelnikami miesięcznika Świat Szkła
  Odbyłem szkolenie w Narodowej Agencji Poszanowania Energii w zakresie audytingu energetycznego oraz certyfikowane szkolenie w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, dotyczące jakości w gospodarce wolnorynkowej. W minionych latach zajmowałem się zagadnieniami jakości i zgodności wyrobów szklanych i ich zastosowania z wymogami prawa budowlanego, w tym jako Strona trzecia w ocenie jakości wyrobów, usług, rękojmii i udzielonych gwarancji.
  Mam dobre rozeznanie  zagadnień techniczno- jakościowych w branży przetwórstwa szkła, zwłaszcza w zakresie wytwarzania szyb zespolonych, a także szyb bezpiecznych oraz stosowania ich w budownictwie i środkach transportu. Większość zadań usługowych, instruktaży, szkoleń i badań jakości oraz opinii technicznych wykonuję osobiście.
  Jestem niezależny od zleceniodawcy i bezstronny, tymbardziej, że każdą opinię techniczną wykonuję z domniemaniem przedłożenia jej Sądowi lub innemu Organowi nadzoru lub kontroli. Moje opinie i opracowania techniczne dotyczą zawsze przedmiotu sporu lub problemu technicznego, niezależnie od oczekiwań zleceniodawcy. 

Moje wykształcenie
1. Technikum Przemysłu Szklarskiego, technik technolog szkła
2. Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica, mgr inż. chemik- ceramik,     specjalność technologia szkła
3.  Studium Podyplomowe AGH w zakresie materiałów budowlanych.

Kursy
1. PCBC, Kwalifikowany Kandydat na Audytora, Certyfikat nr 2579
2. Ośrodek Szkoleniowy NAPE SA,Kandydat na Audytora Energetycznego,
    Zaświadczenie nr 33/99.

Uprawnienia
1. Działalność gospodarcza: 
Badania i analizy techniczne w zakresie produkcji i stosowania szkła;
Jednostkowe wytwarzanie urządzeń i zestawów badawczych oraz usługi w zakresie  kompletacji, instalowania przyrządów kontrolnych i wyposażenia badawczego. Wpis zweryfikowany nr 301607 z 1.04.2009
2. Rzeczoznawca d/s jakości produktów i usług, wyroby ze szkła, lista WI
   Inspekcji Handlowej nr 004
3. Na zlecenie Sądu, Prokuratury, Policji, Urzędu Nadzoru Budowlanego i
   innych Organów państwowych, jako Biegły z zakresu produkcji,
   przetwórstwa i stosowania szkła.

ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Firma Szklarexpert Wojciech Korzynow jest podatnikiem czynnym VAT. Zlecenia w cenie netto do 2000PLN są oparte o kosztorys uproszczony, natomiast wykonywanie urządzeń i zestawów badawczych oraz usług doradczych w cenie ponad 2000PLN będą realizowane według zawartej umowy
2. W przypadku prac wymagających wcześniejszych zakupów i/lub atestacji aparatury pobierana jest zaliczka do 60% należności umownej brutto
3. Wszelkie formularze dostarcza firma Szklarexpert Wojciech Korzynow
4. Usługi doradcze, np. projekty planów badań, projekty ZKP, oceny techniczne, opinie techniczne oraz ekspertyzy techniczne będą wyłącznie sporządzane w formie pisemnej.