SZKLAREXPERT   Wojciech Korzynow

http://www.stronaszklar.neostrada.plSTRONA   GŁÓWNA

OFERTA

ZESTAWY BADAWCZE

URZĄDZENIA BADAWCZE

INSTRUKTAŻE

PLANY BADAŃ

NOWOŚCI

 

I. URZĄDZENIA BADAWCZE DO SZYB ZESPOLONYCH

roszenie  Termiczna komora badawcza z wymuszonym układem chłodzenia. Przeglądarka próbek SZI. Komora badawcza jest wykonana z dużym obiegiem chłodzenia 70 l.
Wyposażenie podstawowe: normowa komora badawcza; promiennik 300W; anemostat; termometr dwukanałowy; licznik czasu; przeglądarka z lampami jarzeniowymi 4x20W. Zgodna z PN EN 1279-4:2018, Zał. C.

adsorpcja  Pieco- suszarka z osprzętem do badań sita molekularnego. Wyposażenie podstawowe: piec do prażenia sita; zasilacz bezpieczeństwa; waga precyzyjna; odczynniki; eksykator; tygle.         

  adhezja  Urządzenie do badania adhezji uszczelniaczy do szkła lub ramki dystansowej SZI. Wyposażenie podstawowe:układ dźwigniowy; foremka do próbek SU; foremka do próbek RU; obciążniki do złącz SU i RU; akcesoria PE; zatyczki do próbek SU, RU12, RU16. Urządzenie badawcze może być (na życzenie Zamawiającego) wyposażone w elementy, umożliwiające badanie adhezji do ramek w zakresie wymiarów szerokości od 6mm do 24mm.

mvtr  Układ generatora wilgoci do badania szybkości przenikania wilgoci przez odpowiednią próbkę uszczelniacza. Wyposażenie podstawowe: generator wilgoci; kuweta stalowa 80g;waga precyzyjna; foremka PE do próbek, w opcji foremka teflonowana NOWOŚĆ  


kuweta  Kuweta specjalna o masie poniżej 80g ze stali kwasoodpornej, pokazana na szalce wagi precyzyjnej. Kuweta ma kołnierz, który zapewnia uszczelnienie próbki podczas badania szybkości przenikania zimnej pary wodnej. Wyposażenie pomocnicze: preparaty uszczelniające; szpatułka; szkiełka laboratoryjne.

  Urządzenie do badania adhezji próbek szyb zespolonych, produkowanych przy użyciu ramki dystansowej prefabrykowanej typu Super Spacer. Metoda badawcza jest zgodna z PN EN 1279-6, Zał. informacyjny J.
 Poniższe zdjęcia obrazują badanie odporności złącza na ścinanie oraz  odporności złącza  na zrywanie przy użyciu obciążnika o masie 9 kg, który także wraz ze specjalną foremką służy do kształtowania próbki badawczej.

  Mocowanie próbki badawczej następuje poprzez inżektorowy układ pneumatyczny, zasilany sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 4 do 6 bar z sieci zakładowej. Test badawczy wymaga wytrzymałości złącza każdej próbki najpierw na ścinanie, a potem na zrywanie przez 30 sekund. Do urządzenia jest dołączona Instrukcja użytkowania, która zawiera opis oraz normową metodykę wraz z interpretacją wyników badania adhezji próbek szyb zespolonych z użyciem ramki prefabrykowanej z sitem molekularnym.

  adhezja1  adhezja2
  


II. URZĄDZENIE BADAWCZE DO SZYB WARSTWOWYCH NA UDERZENIE KULĄ,  według norm ASTM F 3006-19 i ASTM F 3007-19

 Urządzenie badawcze na uderzenie kulą o masie 2,3 kg w próbkę szkła warstwowego powinno stanowić wyposażenie kontroli jakości dla tych producentów, którzy zamierzają lub eksportują szyby warstwowe na rynek amerykański albo na rynki innych krajów, które te wymagania kwalifikacyjne honorują.                                                  Metodyka badania opiera się na swobodnym spadku kuli z wysokości 0,75 m lub z wysokości 3,66 m w próbkę szkła warstwowego o wymiarach kwadratu 0,3 x 0,3 [m].  Na poniższych zdjęciach pokazana jest mobilna komora urządzenia badawczego, a także przykład jego użytkowania. 

kombad  udkula
 

III. URZĄDZENIA BADAWCZE DO SZYB HARTOWANYCH

masz1  Maszyna do badania wytrzymałości szkła o grubości od 3 do 19 mm na zginanie. Miernik cyfrowy z pamięcią nieulotną oraz z możliwością transmisji danych pomiarowych do komputera. Wyposażenie podstawowe: korpus stalowy kwasoodporny; siłownik pneumatyczny; miernik cyfrowy; oprogramowanie; czujnik siły 5 kN; czujnik siły 20 kN; osprzęt pneumatyczny; przewody transmisji danych; zdejmowany wskaźnik ugięcia; układ wałków zginających; układ wałków podporowych; wskaźnik ugięcia, kaptur ochronny; kurtyna tkaninowa, zbiornik (szuflada jezdna) na odpady spękanego szkła.

modernizacja  Modernizacja (rozwojowa) maszyny do rozszerzonego badania  wytrzymałości. NOWOŚĆ- opcja, wskaźnik cyfrowy ugięcia. Modernizacja ta umożliwia nieniszczące badanie przy użyciu utradźwiękowego pomiaru strzałki ugięcia próbki badawczej [czujnik w zielonym prostokącie]. Ponadto w tym egzemplarzu maszyny użyte zostały dodatkowe wałki oporowe, które umożliwiają ponadnormowe badanie szkła o grubości nominalnej 2mm przy krótszym odcinku podparcia próbki.

 Uwaga: Przyrządy do badania wypukłości lokalnej i podniesionego obrzeża szyb termicznie hartowanych z zastosowaniem czujnika analogowego lub czujnika cyfrowego  są przedstawione na podstronie zestawy badawcze. Przyrządy mogą być używane podczas rutynowych badań szyb hartowanych w zakładzie producenta, a także w przypadku badań szyb hartowanych, zabudowanych, np. w szybach zespolonych.